สร้างเว็บไซต์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแข่งขันทางธุรกิจของคุณ

HTML5 Responsive Bootstrap ASP PHP JSP JAVA Codigniter, Wordpress เว็บไซต์บริษัท, เว็บไซต์แบรนสินค้า, ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบรับสมัครงาน, ระบบขายสินค้า, ระบบคำนวนต้นทุน Costsheet ระบบออกใบเสนอขาย Quotation, Sele Order, ระบบออกใบเสนอซื้อ PO, E-commerce, ระบบการศึกษาทางไกล e-learning, ระบบงานขายหน้าร้าน เชื่อมต่อเครื่อง POS, อื่นๆ

OUR PRODUCT

   รับงานพัฒนาเว็บไซต์ทุกรูปแบบ จากประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี เว็บไซต์ HTML Responsive Bootstrap ASP PHP JSP JAVA Codigniter, Wordpress เว็บไซต์บริษัท, เว็บไซต์แบรนสินค้า, ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบรับสมัครงาน, ระบบขายสินค้า, ระบบคำนวนต้นทุน Costsheet ระบบออกใบเสนอขาย Quotation, Sele Order, ระบบออกใบเสนอซื้อ PO, E-commerce, ระบบการศึกษาทางไกล e-learning, ระบบงานขายหน้าร้าน เชื่อมต่อเครื่อง POS งานเล็กงานใหญ่ เรารับทำหมด เรามีทีมงานที่เชียวชาญทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยภาษาดังนี้

 • Languages : Java, Ajax, Java Script, jQuery, Android, PHP, Spring MVC, Codeigniter, JSF, JSP
 • Database : SQL Server, DB2, Oracle, MySQL
 • Report : iReport Designer, Crystal Report.

WORK FIOW

 • 1. สอบถามความต้องการเบี้องต้นผ่านการคุยโทรศัพท์ หรือ Line ถ้ามีข้อมูลที่ต้องการทราบเพิ่มเติม จะขอจากลูกค้าทันที่
 • 2. ประเมิณราคาเบื้องต้น และส่งราคาประเมิณ และวันที่จะพัฒนาเสร็จให้ทราบทาง อีเมล์ ลูกค้าตอบกลับขอตกลง
 • 3. ลูกค้าส่งข้อมูลทั้งหมด เพื่อเตรียมให้ทีมงานพัฒนา
 • 4. หากเป็นระบบใหญ่จะขอนัดเจอเพื่อ เก็บความต้องการอย่างละเอียดอีกครั้ง หากเป็นระบบเล็กสามารถเริ่มพัฒนาได้ทันที่
 • 5. ทีมงานจะเริ่มออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์และ สรุปความต้องการของลูกค้าทั้งหมด ส่งให้ทางอีเมล์เพื่อให้ลูกค้ายืนยัน
 • 6. ระหว่างทำการพัฒนา จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการข้อมูล
 • 7. เมื่อพัฒนาเสร็จ ส่งเว็บไซต์ให้ลูกค้าดู พร้อมแบบฟร์อมตรวจสอบความถูกต้อง ว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่
 • 8. หากมีส่วนใดไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ได้ยืนยันในขั้นตอนที่ 5. จะดำเนินการแก้ไขทันที่
 • 9. ส่งมอบงาน พร้อมแบบฟร์อมตรวจสอบความถูกต้อง ว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่

SERVICES WE PROVIDE

Hosting & Domain

ในกรณีที่ยังไม่มีพื้นที่เว็บไซต์ เรามีบริการ Hostting & Domain ในราคาที่ไม่แพง

Source code

รับ Source code ทั้งหมด เพื่อเก็บไว้ในการพัฒนาต่อยอดโปรแกรมต่อไป

Payment gateway

สำหรับเว็บไซต์ขายสินค้า เรามีบริการเชื่อมต่อระบบ payment gateway กับธนาคาร

Web Email

มีบริการ Web Email กรณีที่ท่านต้องการระบบอีเมล์ โดยใช้ชื่อ [email protected] ของท่าน

Affordable Services Package

ประเมิณราคาเบื้องต้น กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดความต้องการพัฒนาเว็บไซต์

Static Website : เว็บไซต์ที่ตอบสนองทางเดียว ไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบทางเดียว เหมือนกับการอ่านหนังสือ ซึ่งเว็บไซต์จะพัฒนาด้วย HTML หรือ DHTML เป็นหลัก

Dynamic webpage : คือรูปแบบภาษาที่สามารถแปรสภาพที่มีเงื่อนไข การตัดสินใจ ตามรูปแบบของเงื่อนไขต่างๆตามแต่ที่ผู้สร้างจะกำหนด เช่น เงื่อนไขของเวลา, ภาษาท้องถิ่น, รูปลักษณะความชื่นชอบของผู้ใช้งาน, รวมไปจนถึงการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยมีโครงสร้างภาษาที่หลากหลาย เช่น PHP, ASP, JAVA, JSP, XML เป็นต้น

Our Business Analytics Platform

GET IN TOUCH

T: 0931249052 E: [email protected]